PGM | PIMOT podejmuje starania o akredytację IATF i razem z PGM wchodzi do Chin

Polski rynek certyfikacji branży motoryzacyjnej, niemal w całości zdominowany jest przez zagraniczne jednostki certyfikujące, które na bazie udzielonej akredytacji i wyników przeprowadzonych auditów, wydają certyfikaty potwierdzające zgodność z wymaganiami. Za cel uzyskania akredytacji IATF postawił sobie też podmiot krajowy, czyli Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT).

dalej …