ISO | ISO 50001 – włączamy turbo w zarządzaniu energią

Zmniejszenie zużycia energii i poprawa efektywności energetycznej są głównymi celami globalnego programu dotyczącego zmian klimatycznych. Norma ISO 50001, sztandarowy Międzynarodowy Standard w zakresie poprawy charakterystyki energetycznej, właśnie został zaktualizowany.

dalej …

Nowe wydanie ISO 50001 w fazie FDIS

ISO 50001:2011, która zastąpiła normę europejską EN 16001 pozwala organizacji na systematyczne obniżanie kosztów poprzez zwiększenie efektywności energetycznej, zmniejszenie konsumpcji, wymóg ciągłego doskonalenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań infrastrukturalnych.

dalej …