World Accreditation Day – WAD 2017

Już 9-tego czerwca 2017 kolejna edycja World Accreditation Day