Światowy Dzień Akredytacji 2016

Światowy Dzień Akredytacji 2016, który wypada 9 czerwca, to dzień, w którym podkreślane jest wsparcie, jakie akredytacja zapewnia wszystkim obszarom sektora publicznego – rządowi,...