Komisja proponuje zainwestowanie 1 mld euro w europejskie superkomputery światowej klasy

Komisja Europejska przedstawiła dziś swoje plany zainwestowania wspólnie z państwami członkowskimi w stworzenie w Europie infrastruktury superkomputerów światowej klasy.