Rozwiązania IT w dziale jakości – cz. 1

Od pliku excelowskiego do skomplikowanych narzędzi IT opartych o rozwiązania bazodanowe może i daleka droga, ale jeśli nie ma czasu lub środków, to wystarczy...