Groźne przestoje w IT (raport z badania)

Badanie firmy Veeam® Software pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów nowoczesnego biznesu działającego bez przerw. Niemal...