ECHA | Zgłoszenia substancji chemicznych wg. REACH

  Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA). Rozporządzenie REACH wymaga, aby firmy produkujące lub importujące substancje chemiczne do UE zarejestrowały je w Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA).