Swobodny przepływ towarów w UE

Swobodny przepływ towarów, pierwsza z czterech podstawowych swobód rynku wewnętrznego, jest możliwy dzięki zniesieniu ceł i ograniczeń ilościowych oraz zakazowi stosowania środków równoważnych.