Samochody elektryczne w Niemczech: uzgodniono premię dla kupujących w wysokości 4.000 Euro

Nabywcy samochodów elektrycznych [red. w Niemczech] mają otrzymać dotację od połowy maja. Zostało to uzgodnione między rządem a przedstawicielami branży. Dla samochodów w pełni...