Tagged: po godzinach

Po godzinach | Łajka

Po godzinach | Łajka

Gdyby Łajka żyła i potrafiła mówić, to z całą pewnością rzesza kundelków usłyszałaby od niej „Sabo… nie idź tą drogą…” /koniec cytatu/. Łajka była...