People & Leadership (szukajcie w zakładce P&L) – Ludzie i Przywództwo

Od razu przeproszę HR-owców, ale Human Ressources [zasoby ludzkie, to chyba wolę już „kapitał” :)] zawsze brzmiało dla mnie zbyt przedmiotowo i rękami oraz nogami...