PKN | PKN nie jest organem administracji rządowej

Za organizację systemu normalizacji w Polsce odpowiada Polski Komitet Normalizacyjny (PKN). PKN nie jest organem administracji rządowej (zgodnie z zasadami normalizacji europejskiej jednostka normalizacyjna powinna być niezależna od jakiejkolwiek grupy interesów, w tym administracji rządowej). Jest podmiotem prawa publicznego (działa z mocy ustawy), a jego działalność jest finansowana z budżetu państwa. Oznacza to m.in., że wszystkie dochody PKN są dochodami budżetu państwa.

dalej …

Baza DIN-TERM – genialne narzędzie dla wszystkich

Nie tylko językowcy, czy tłumacze powinni być zainteresowani, ale również osoby, które na co dzień borykają się ze znalezieniem odpowiednika terminologicznego z zakresu norm. Przeszukiwanie lepszych lub słabszych słowników internetowych nie zawsze daje oczekiwane rezultaty, a DIN-TERM to dane z pierwszej ręki.

dalej …