PGM | PIMOT podejmuje starania o akredytację IATF i razem z PGM wchodzi do Chin

Polski rynek certyfikacji branży motoryzacyjnej, niemal w całości zdominowany jest przez zagraniczne jednostki certyfikujące, które na bazie udzielonej akredytacji i wyników przeprowadzonych auditów, wydają...