UOKiK – powiadomienia przedsiębiorców o produktach niebezpiecznych

Zgodnie z przepisami prawa, przedsiębiorcy wprowadzający na rynek wyrób i posiadający wiedzę na temat niespełnienia wymagań, które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo użytkownika, są zobowiązani...