Odnowienie uprawnień Audytora Systemu 1szej i 2ej strony ISO/TS 16949

W celu odnowienia uprawnień Audytora Systemu 1szej i 2ej strony ISO/TS 16949 należy spełnić poniższe podpunkty: