Wspólny portal CEN-CENELEC-ETSI

Aby osiągnąć lepszą przejrzystość Europejskiego Systemu Standaryzacji oraz współpracy pomiędzy Europejskimi Organizacjami Standaryzacyjnymi (ESO) w celu wzmocnienia i zaawansowanego wolontariatu i konsensusu, ES, CEN-CENELEC...