CEN i CENELEC popierają działania Komisji Europejskiej zmierzające do stworzenia ‘jednolitych przepisów normalizacyjnych’

Europejskie komisje normalizacyjne, CEN i CENELEC popierają ostatnie propozycje Komisji Europejskiej dotyczące przyszłości Europejskiego Systemu Normalizacyjnego. W szczególności, CEN i CENELEC są usatysfakcjonowane planami...