Gigantyczna inwestycja Mercedes-Benz w Polsce (Jawor na Dolnym Śląsku)

– Zakończono negocjacje dot. lokalizacji fabryki koncernu Mercedes-Benz w Jaworze na Dolnym Śląsku