Tajemnicze zarządzanie projektami [cz. 2 – Czym jest zarządzanie projektami?]

W literaturze przedmiotu podaje się wiele definicji pojęcia zarządzania. Akcentują one odmienne aspekty i podlegają indywidualnej interpretacji.