Laboratorium Pomiarowe Team Prevent

W ramach Akredytowanego Laboratorium Pomiarowego działa Pracownia Akustyki Środowiska. Pracownia ta przy użyciu specjalistycznego sprzętu pomiarowego, niezależnie od lokalizacji, wykonuje: pomiary hałasu emitowanego do...