5 000 wakatów w sektorze motoryzacyjnym w Wielkiej Brytanii z powodu braku wykwalifikowanych kadr

Nowy raport Rady Motoryzacyjnej (New Automotive Council report) ujawnia skalę niedoboru kadr w sektorze.