ISO / IEC 17025 w ostatniej fazie nowelizacji

Norma ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących”, której pierwsze wydanie sięga 1999 roku, doczekała się nowego wydania, które wchodzi właśnie w...