IAF MD 11:2013 – wytyczne do zastosowania normy ISO/IEC 17021

Na stronie PCA opublikowano komunikat odnośnie zastosowania normy ISO/IEC 17021: