Przejście do normy ISO 9001:2015 [cz. 2 – wytyczne odnośnie terminologii]

ISO opublikowało informację dotyczącą stosowania nomenklatury używanej w starej i nowej edycji ISO9001. Poniżej zawartość aneksu A.1 nowej wersji: