Team Prevent | O ISO 45001-2018 w skrócie

12 marca 2018 decyzją International Organization for Standardization (ISO), opublikowano normę ISO 45001:2018. Standard ten określa wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy...