Nowe wydanie ISO 50001 w fazie FDIS

ISO 50001:2011, która zastąpiła normę europejską EN 16001 pozwala organizacji na systematyczne obniżanie kosztów poprzez zwiększenie efektywności energetycznej, zmniejszenie konsumpcji, wymóg ciągłego doskonalenia i...