PCA. Okres przejściowy związany z opublikowaniem wydania 5. programu IFA GLOBALG.A.P.

Informujemy, że w dniu 29 czerwca 2015 r. zostało opublikowane wydanie 5. programu IFA GLOBALG.A.P.