CEN, CENELEC oraz ETSI witają partnerów Enterprise Europe Network (EEN)

W dniu 6 lutego, Europejskie Organizacje Normalizacji, CEN, CENELEC i ETSI przeprowadziły szkolenie partnerów z Enterprise Europe Network (EEN) w Centrum Zarządzania CEN-CENELEC. CEN...