ISO | ‘Smart manufacturing’: nowe wytyczne ISO celem zredukowania ryzyka cyber-ataków na maszyny

W świecie gdzie wszystko jest podłączone do Internetu, bezpieczeństwo informatyczne nie odnosi się już tylko i wyłącznie do danych, ale do wszystkiego co się...