IATF | CSR PSA – instrukcja dla jednostek certyfikujących oraz informacja dla dostawców PSA

Drugiego maja 2018 na stronie IATF pojawiła się publikacja grupy PSA odnośnie stosowania CSR i tak zwanych SC (Supplier Code – pol. kodów dostawców).