Posłowie UE chcą, by do 2030 co najmniej 35% energii pochodziło ze źródeł odnawialnych

We wtorek, 28 listopada, Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii przyjęła nowe, ambitniejsze cele w dziedzinie zielonej energii do 2030 roku.