Okiem auditora… [Część 4 – Ocena zgodności z dodatkowymi wymaganiami, czyli klienci też mają swoje trzy grosze]

Zadaniem audytorów jest ocena stopnia spełnienia innych wymagań w tym wymagań specyficznych klientów. Producenci samochodów, jak również dostawcy wyższych rzędów formułują szereg wymagań specyficznych,...