Okiem audytora… [Część 3 – Audyty wewnętrzne Systemu Zarządzania Jakością w motoryzacji]

Często spotykam się z zapytaniem, jak właściwie i w zgodzie z naszym ojczystym językiem nazywać ocenę zgodności prowadzoną w przedsiębiorstwach posiadających wdrożony system zarządzania...