Nadchodzą duże zmiany w normie ISO 17021-3

Nowa edycja normy ISO 17021-3 „Wymagania dotyczące kompetencji do auditowania i certyfikacji systemów zarządzania jakością” będzie opublikowana w styczniu 2017 roku.