Uczymy się od najlepszych: nowa norma dla placówek edukacyjnych

Gospodarka wiedzy [T1] w czasach dzisiejszych wymaga urozmaiconego nauczania wykraczającego poza ramy formalnego, państwowego systemu oświaty.