Polityka zatrudnienia w UE

Stworzenie większej liczby lepszych miejsc pracy jest jednym z głównych celów strategii „Europa 2020”. Europejska strategia zatrudnienia, wraz z wytycznymi dotyczącymi zatrudnienia i programami wspierającymi, takimi jak Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI), mają przyczynić się do zwiększenia wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, mobilności pracowników oraz postępu społecznego.

dalej …

Księgarnia na abcjakosci.pl

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nawiązaliśmy współpracę z wydawnictwem Helion SA (Onepress), znaną wszystkim z cieszących się popularnością książek, podręczników, e-booków.

dalej …