abc quality | wxyz

Walidacja – potwierdzenie przez przedstawienie dowodu obiektywnego, że zostały spełnione wymagania dotyczące konkretnego zamierzonego użycia lub zastosowania.

EN-ISO 9000:2005, pkt.3.8.4.

* * *

WEP [niem. WarenEingangsPruefung] – kontrola wejściowa

* * *

WI [ang. Work Instruction] – instrukcja pracy

* * *

WOIS [niem. WiederSpruchsorientierte InnovationsStrategie] – niemiecki odpowiednik TRIZ

* * *

WPI [ang. WorkPlaceIntegration] – narzędzie do komunikacji w FCA [Fiat Chrysler Automotive]

* * *

WSKWewnętrzny System Kontroli obrotu wg. Normy PN-N 19001:2006. Od 1 stycznia 2003 roku przedsiębiorstwa oraz zakłady wojskowe, dokonujące obrotu z zagranicą towarami, usługami, technologiami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa Państwa, powinny uzyskać certyfikat Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK).

* * *

ZKP – system Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) jest jednym z wymogów Dyrektywy 89/106/EWG, którego posiadanie przez producentów wyrobów budowlanych jest obligatoryjne, bez względu na stosowany system oceny zgodności i wielkość zakładu. Za zorganizowanie i wdrożenie systemu Zakładowej Kontroli Produkcji odpowiedzialny jest producent. Wymieniony system powinien zostać udokumentowany, a dokumentacja powinna być uaktualniana.

System ZKP podlega obowiązkowej certyfikacji przez Instytut Techniki Budowlanej w zakresie zgodności z wymaganiami norm zharmonizowanych i europejskich aprobat technicznych, upoważniającą producenta do wydania deklaracji zgodności i oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE, jak również z wymaganiami polskich norm i polskich aprobat technicznych, upoważniającą producenta do wydania deklaracji zgodności i oznaczania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym.

www.itb.pl <http://www.itb.pl>

* * *