abc quality | mno

* * *

Mapa procesów – odwzorowanie graficzne procesów w organizacji. Ukazuje powiązanie procesów organizacji i obejmuje zakres pomiędzy wejściem (wymagania) i wyjściem (zrealizowane wymagania, satysfakcja klienta)

* * *

MPD [ang. Manufacturing Process Documentation] – dokumentacja procesu wytwarzania

źródło: PSA

* * *

MPE [ang. maximum permissible errors (of a measuring equipment)] – graniczne, dopuszczalne błędy (sprzętu pomiarowego)

źródło: ISO 14253

* * *

MSA [ang. Measurment Systems Analysis] – Analiza Systemu Pomiarowego to podręcznik opracowany w roku 1990 przez zespół ds. wymagań jakościowych, pracujący pod auspicjami AIAG, dla dostawców Forda, Chryslera, General Motors, którzy wdrażają techniki MSA do swoich procesów produkcyjnych.

źródło: Podręcznik MSA

* * *

MTBF [ang. Mean Time Between Failures] – Średni Czas Pomiędzy Awariami

* * *

MTTR [ang. Mean Time To Repair] – Średni Czas Usunięcia Usterki

* * *

NHTSA [ang. National Highway Traffic Services Agency] – Amerykańska Agencja Nadzoru Transportu Drogowego

* * *

NTF [ang. No Trouble Found] – skrót używany w branży automotive (ale nie tylko), oznaczający brak wady lub niemożliwość jej potwierdzenia w procesie reklamacyjnym lub jakościowym. Oprócz nielubianego przymiotnika „zaakceptowana” i lubianego „niezaakceptowana”, NTF stoi na krawędzi obu i dla żadnej ze stron nie jest satysfakcjonujące.

* * *

OEE [ang. Overall Equipment Effectiveness lub Overall Equipment Efficiency] – Kompleksowa Skuteczność / Efektywność Wyposażenia

* * *

OEM [ang. Original Equipment Manufacturer] – Producent Oryginalnego Wyposażenia (w braży motoryzacyjnej – producent pojazdu, np.: VOLVO, VW, Daimler, Mazda, Alfa Romeo, FCA)

* * *

OICA [fr. Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles] – Międzynarodowa Organizacja Producentów Pojazdów Samochodowych. Założona w 1919 roku w Paryżu, skupia obecnie 38 graczy międzynarodowego rynku motoryzacyjnego. Do jej głównych zadań należą między innymi: wspieranie globalnej redukcji emisji CO2, ekspertyzy rynku motoryzacyjnego, koordynacja harmonizacji wymagań dla branży automotive, zarządzanie danymi i informowanie w odniesieniu do wizji, priorytetów, a także koordynowanie międzynarodowymi wystawami samochodowymi.

źródło: www.oica.net, tłumaczenie | opracowanie: 5sTranslate.pl | 5sMEDIA.eu

* * *

OPL [ang. ONE POINT LESSON] tzw. lekcje jedno-punktowe to narzędzie Kaizen służące komunikacji i wymianie wiedzy. Lekcja jedno-punktowa może być stosowana w bardzo szerokim zakresie procesów i środowisk pracy. Mogą znajdować się one na tablicach i plakatach w biurze, wyjaśniają wszystkim, np. jak usunąć zacięcie papieru w kopiarce lub nawet podstawowe funkcje przetwarzania tekstu. Tematem takiej lekcji powinno być pojedyncze zagadnienie, rozpisane na kartce z zachowaniem zasady, że notatka jest odręczna (pierwotnie, teraz stosuje się również wydruki komputerowe), co najmniej 80% stanowią rysunki, a tekst mniej niż 20 %. Czas trwania nie więcej, niż 10 minut. Skutecznie przeprowadzona lekcja powinna dać odpowiedź na wszystkie pytania, typu: co to jest?, dlaczego jest to ważne?, co robi?, gdzie musimy sprawdzić?, kto jest odpowiedzialny za kontrolę?, jak sprawdzać?, jak często?. Istnieją trzy typowe kategorie jedno-punktowych lekcji:

o Podstawowe funkcje urządzenia

Przykłady poprawy

o Rzeczywiste problemy lub nieprawidłowości

www.gembapantarei.com <http://www.gembapantarei.com>

* * *

Organizacja – grupa ludzi i infrastruktura, z przypisaniem odpowiedzialności, uprawnień i powiązań.

EN-ISO 9000:2005, pkt. 3.3.1

* * *

OTLG [niem. Original Teile Logistik] – Oryginalne Części Logistyka

źródło: VW

* * *