abc quality | jkl

* * *

JD Power – nazwa pochodząca od twórcy James David Power III – organizacja dostarczająca informacje benchmarking’owe w obszarze branży motoryzacyjnej

* * *

JES [ang. Job Element Sheet] – co i w jaki sposób, czyli coś w rodzaju instrukcji (odpowiednikiem byłaby WI, czyli Work Instruction)

* * *

JIS [ang. Just- in- Sequence] – “w odpowiedniej sekwencji”. System stworzony w celu osiągnięcia możliwie najlepszej jakości, niskich kosztów oraz dostaw produktów i usług poprzez wyeliminowanie wszelkich rodzajów muda w wewnętrznych procesach firmy i dostarczanie produktów w odpowiedniej sekwencji, aby zrealizować zapotrzebowania klientów.

* * *

JIT [ang. Just-in-Time] “na czas”. System stworzony w celu osiągnięcia możliwie najlepszej jakości, niskich kosztów oraz dostaw produktów i usług poprzez wyeliminowanie wszelkich rodzajów muda w wewnętrznych procesach firmy i dostarczanie produktów na czas, aby zrealizować zapotrzebowania klientów.

Masaaki Imai: „Gemba Kaizen. Zdroworozsądkowe, niskokosztowe podejście do zarządzania” Kaizen Institute Polska, Wydawnictwa MT Biznes, 2006.

* * *

k [ang. coverage factor] – współczynnik rozszerzenia

źródło: ISO 14253

* * *

KAIZEN filozofia ciągłego doskonalenia (metoda drobnych kroków). W ujęciu jakościowym Kaizen odnosi się do 5 punktu zasad Deminga, w którym mowa, że ciągłe doskonalenie następuje poprzez proces ciągłego wykrywania i rozwiązywania problemów. Z zasadą ciągłego doskonalenia związane jest „Koło Deminga”.

Filozofia Kaizen wyraża rozwój poprzez małe kroki, podejmowanie drobnych działań. Stała się podstawą strategii rozwoju w powojennej Japonii i Ameryce Północnej w czasie Wielkiego Kryzysu.

Robert Maurer: „Filozofia Kaizen” Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.

Adam Hamrol, Władysław Mantura: „zarządzanie jakością. Teoria i praktyka” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

* * *

Kanban [jap. tabliczka, karta] jest narzędziem komunikacji w systemie Just-in-Time, w sytuacji, gdzie mamy do czynienia z produkcją partiami. Karta kanban jest dołączona do określonej ilości części lub wyrobów na linii produkcyjnej i daje informację o dostarczeniu danej ilości. Kiedy wszystkie części zostaną zużyte karta kanban wraca na swoje pierwotne miejsce, gdzie staje się zamówieniem do dalszej produkcji.

Masaaki Imai: „Gemba Kaizen. Zdroworozsądkowe, niskokosztowe podejście do zarządzania” Kaizen Institute Polska, Wydawnictwa MT Biznes, 2006.

* * *

KBA [niem. Kraftfahrt Bundesamt] – niemiecka rządowa agencja transportowa

www.kba.de

* * *

Klasyfikacja Wyrobów Medycznych:

Klasa I

Klasa IIa

Klasa IIb

Klasa III

* * *

KLT [niem. Kleinladungstraeger] – pojemnik na małe ładunki

* * *

KMG [niem. Koordinaten-Mess-Geraete] – narzędzia pomiarowe pracujące w oparciu o koordynaty

* * *

Lean Management to koncepcja zarządzania organizacjami, oparta na zbiorze praktyk biznesowych zapoczątkowanych przez koncern motoryzacyjny Toyoty w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Polega na eliminowaniu wszelkiego rodzaju marnotrawstwa; nadprodukcji, zapasów, przestojów, braków, oczekiwania, zbędnego przetwarzania, zbędnego transportu, nadmiernego ruchu. Praktyki zapoczątkowane w japońskim przemyśle motoryzacyjnym można z powodzeniem przenieść na grunt innych dziedzin gospodarki, od produkcji, przez rachunkowość, po rozwój kultury organizacyjnej.

* * *

Lean Manufacturing daje możliwość, aby produkować coraz więcej wykorzystując coraz mniej; mniej ludzkiego wysiłku, urządzeń, czasu i miejsca, przy jednoczesnym zbliżaniu się do osiągnięcia celu jakim jest dostarczenie klientowi dokładnie tego czego chce.

J. Womack, D. Jones „Odchudzanie firm – eliminacja marnotrawstwa kluczem do sukcesu”, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 2001.

* * *

LCC [ang. Life Cycle Costs] – Koszt Cyklu Życia (wyrobu) – skumulowane koszty wyrobu występujące przez całe życie wyrobu

źródło: EN 60330-3-3

* * *

LFT [niem. Lieferant] – dostawca

* * *

LSL [ang. Lower Specification Limit] – dolna granica specyfikacji

* * *