Team Prevent | VDA 19.1 Kontrola Czystości Technicznej – podręcznik w języku polskim

Po ukazaniu się pierwszego wydania VDA 19 w styczniu 2004 r. tematyka czystości technicznej bardzo zyskała na znaczeniu i obecnie stanowi integralną część jakości...