ISO | Standard dotyczący auditowania systemów zarządzania – wydanie ISO 19011-2018

Systemy Zarządzania pomagają organizacjom w osiągnięciu celów, a auditowanie ich jest uzasadnione biznesowo. Norma Międzynarodowa dotycząca auditowania systemów zarządzania właśnie została zaktualizowana, stanowiąc jeszcze lepszy przewodnik niż dotychczas. 

Popularność systemów zarządzania rośnie, kiedy organizacja dostrzeże wynikające z nich zastosowanie w powiązanych ze sobą procesach, w odniesieniu do osiągania celów. Od jakości po zarządzanie energią, od przemysłu spożywczego po bezpieczeństwo na drodze, lista standardów pomagających wdrożyć efektywny system zarządzania jest długa.

ISO posiada ponad 70 norm systemu zarządzania, stworzonych na bazie międzynarodowych doświadczeń i najlepszych praktyk, które pomagają organizacjom działać lepiej, oszczędzać pieniądze i rozwijać swoją konkurencyjność.

Aby osiągnąć to co najlepsze w systemie zarządzania i zapewnić ciągłe doskonalenie, nie możemy pominąć istotnego czynnika jakim jest auditowanie. Nie jest to proste zadanie, jeżeli – jak w większości organizacji – mamy wdrożone różne systemy zarządzania.

ISO 19011, Guidelines for auditing management systems, jednakże, oferuje ustandaryzowane, zharmonizowane podejście, umożliwiając efektywne auditowanie w tym samym czasie różnych systemów.

Denise Robitaille, Przewodniczący komitetu projektowego ISO 1) który rewidował normę, powiedział, że aktualizacja była niezbędna, aby zapewnić ciągłe i efektywne wskazówki do zmieniającego się rynku, rozwijających się technologii oraz wielu nowych norm systemów zarządzania, które w ostatnim czasie zostały opublikowane.

„Inne kluczowe zmiany w wersji 2018 uwzględniają podejście oparte na analizie ryzyka, które jako główna wytyczna auditowania zwiększa koncentrację na ryzyku zarówno w normach dotyczących zarządzania, jak i na rynku.”

„Znajdziecie tu podpowiedzi odnośnie auditowania ryzyk i szans, ale także dotyczące zastosowania podejścia opartego na analizie ryzyka w procesie auditowania.”

„Dodatkowo, przewodnik rozszerzono o takie elementy jak zarządzanie programem auditów i realizację auditu.”

ISO 19011 jest dostępne w sklepach członkowskich ISO or through the ISO Store.

[od red.: na dzień 08.08.2018 norma nie była dostępna w sklepie PKN]

1) ISO 19011 zostało opracowane przez ISO komitet projektowy ISO/PC 302, Guidelines for auditing management systems, którego sekretariat znajduje się przy ANSI, amerykańskiego członka ISO.

 

Autor: Clare Naden, 03.07.2018

Tłumaczenie / opracowanie: Daniel J. Kowalski

Zapraszamy na szkolenie