ISO | ISO 50001 – włączamy turbo w zarządzaniu energią

Zmniejszenie zużycia energii i poprawa efektywności energetycznej są głównymi celami globalnego programu dotyczącego zmian klimatycznych. Norma ISO 50001, sztandarowy Międzynarodowy Standard w zakresie poprawy charakterystyki energetycznej, właśnie został zaktualizowany.

Zużycie energii rośnie, pomimo faktu, że przyczynia się do emisji prawie 60% światowych gazów cieplarnianych.1) Jednocześnie ponad miliard ludzi nadal nie ma dostępu do elektryczności, a wiele innych korzysta ze szkodliwych źródeł energii.2) Nie jest więc zaskoczeniem, że zajęcie się wyzwaniami w zakresie efektywności energetycznej i zmian klimatycznych stanowi kluczowy element 17 celów zrównoważonego rozwoju w agendzie Narodów Zjednoczonych 2030.

Norma ISO 50001:2018, Systemy zarządzania energią – Wymagania z wytycznymi dotyczącymi zastosowania, zmieniła charakterystykę energetyczną organizacji na całym świecie, gdy została po raz pierwszy opublikowana w 2011 r., dając strategiczne narzędzie do wydajniejszego i efektywniejszego wykorzystania energii przez przedsiębiorstwa. Norma zapewnia ramy zarządzania wydajnością energetyczną i zajmowania się kosztami energii, pomagając firmom zmniejszyć wpływ na środowisko, aby osiągnąć cele redukcji emisji.

ISO 50001 została właśnie zmieniona, dzięki czemu jest jeszcze bardziej skuteczna w radzeniu sobie z wyzwaniami energetycznymi na świecie. Roland Risser, przewodniczący komitetu technicznego ISO, który opracował ten standard, powiedział, że nowa wersja zawiera zaktualizowane terminy i definicje oraz lepsze wyjaśnienie niektórych koncepcji wydajności energetycznej.

„Norma kładzie większy nacisk również na rolę najwyższego kierownictwa, ponieważ ważne jest, aby zaszczepić zmianę kultury organizacyjnej” – wyjaśnił. „Jest ona również dostosowana do wymagań ISO dotyczących standardów systemów zarządzania, ułatwiając integrację z istniejącymi systemami zarządzania w organizacji”.

ISO 50001 staje się coraz ważniejsza od momentu premiery siedem lat temu. Do końca 2016 roku wydano łącznie 20216 certyfikatów ISO 50001, zgodnie z Ankietą ISO, która pokazuje, że certyfikacja zgodnie z tą normą wzrosła o 69% w ciągu tego roku. Norma ISO 50001:2018 została opracowana przez komitet techniczny ISO ISO/TC 301, Zarządzanie energią i oszczędzanie energii, którego sekretariat jest prowadzony wspólnie przez ANSI, członka ISO w USA i SAC, członka ISO w Chinach. Normę można zakupić od krajowego przedstawiciela ISO [red. w dniu wydania nie ma oczywiście wersji polskiej, należy kontaktować się w tej sprawie z PKN] lub poprzez sklep ISO.

1) International Energy Agency (IEA): World Energy Outlook 2017

2) Sustainable Development Goal 7

 

Autor: Clare Naden, 2018.08.21

źródło: www.iso.org

Tłumaczenie / opracowanie: Daniel J. Kowalski