CEN i CENELEC popierają działania Komisji Europejskiej zmierzające do stworzenia ‘jednolitych przepisów normalizacyjnych’

You may also like...