Zarządzanie bezpieczeństwem informacji wchodzi na wyższy poziom dzięki nowej normie dotyczącej specyficznych sektorów rynkowych

Smart city concept. Hand holding tablet or smart phone with icons of connected devices.Wraz ze wzrostem cyberzagrożeń, na które narażona jest działalność biznesowa i różne dziedziny przemysłu, organizacje, bardziej niż kiedykolwiek, muszą chronić informacje swoje i swoich klientów. Nie dziwi więc fakt, że norma ISO oraz IEC, ISO/IEC 27001, dotycząca bezpieczeństwa informacyjnego jest tak szeroko wykorzystywana. Nowa, właśnie opublikowana, norma idzie o krok dalej, pomagając w zastosowaniu wymogów tej flagowej normy w określonych sektorach.

dalej …