Jak wypełnić ankietę na certyfikację?

Większość Jednostek Certyfikujących stosuje podobne formularze, które w swojej treści raczej się nie różnią. Inna może być forma, drobne niuanse dotyczące pewnych szczegółów pozwalających na dokładniejsze sporządzenie oferty. Często zdarza się, że do przygotowania oferty na systemy zintegrowane trzeba będzie wypełnić dodatkowe formularze.

Wypełniając ankietę należy zawsze zwracać uwagę na poprawność i dokładność wpisów. Dane takie jak nazwa firmy, adres, zakres działalności, zakres certyfikacji, ilość osób pracujących w organizacji. Wszystkie dane muszą być zgodne ze stanem faktycznym na dzień wypełniania ankiety. Należy jednak przy tym pamiętać, że istotne zmiany takie jak: ilość zatrudnionych osób, zmiana pełnomocnika, zmiana w zarządzie spółki, muszą być weryfikowane i zgłaszane jednostce, gdyż takie są wymagania formalne.

Pamiętajmy, im dokładniej (nie znaczy obszerniej) podamy dane dotyczące naszej firmy, tym mniej będziemy mieli pytań dodatkowych ze strony jednostek i tym szybciej otrzymamy ofertę.

5sCONNECT może pomóc Państwu we wdrożeniu systemu, przygotowaniu do certyfikacji, przeprowadzeniu pierwszego auditu w celu weryfikacji skuteczności systemu, a także w wyborze odpowiedniej do branży i wymagań jednostki certyfikującej. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

 

 

 

 

Daniel J. Kowalski

5sCONNECT | abcjakosci.pl