Na co zwrócić uwagę przy wyborze Jednostki Certyfikującej?

2012-iso_home-largeJeśli myślimy poważnie o sprawdzeniu naszego systemu przez niezależną jednostkę, a na dodatek chcemy, aby nasz certyfikat był powszechnie uznawany, to pierwszym kryterium wyboru powinno być posiadanie przez jednostkę akredytacji na dany program, system oraz zakres.

dalej …

Koszt certyfikacji

2012-iso_home-largeNa koszt certyfikacji wpływ mają przede wszystkim: ilość zatrudnionych pracowników, wielkość organizacji, ilość lokalizacji i ich rozmieszczenie, ilość systemów, które chcemy certyfikować. Ilość pracowników ma bezpośredni wpływ na ilość auditodni, które określają pewną stałą charakterystyczną dla ceny końcowej.

dalej …

Jak wypełnić ankietę na certyfikację?

Większość Jednostek Certyfikujących stosuje podobne formularze, które w swojej treści raczej się nie różnią. Inna może być forma, drobne niuanse dotyczące pewnych szczegółów pozwalających na dokładniejsze sporządzenie oferty. Często zdarza się, że do przygotowania oferty na systemy zintegrowane trzeba będzie wypełnić dodatkowe formularze.

dalej …

Certyfikacja systemów zarządzania – od czego zacząć?

2012-iso_home-largeZanim zdecydujemy się na wypełnienie ankiety i poddanie się procesowi certyfikacji, należy zastanowić się, czy jesteśmy gotowi…

W zależności od systemu podstawą do przeprowadzenia auditu certyfikującego jest spełnienie szeregu wymagań formalnych. I tak na przykład dla ISO 9001 będzie to funkcjonowanie systemu w organizacji minimum przez 3 miesiące przed auditem pierwszego stopnia, przeprowadzenie wszystkich wymaganych auditów wewnętrznych oraz przeglądu zarządzania.

dalej …

Świat motoryzacji czeka rewolucja

20151215_it-manager_Telematyka rosnie na znaczeniuW Stanach Zjednoczonych cała branża motoryzacyjna wygenerowała w 2014 roku przychody w wysokości 2 bilionów dolarów, czyli 11,5 proc. tamtejszego PKB. Na ten wynik złożyły się przychody, m.in. producentów samochodów, dostawców, dealerów, firm oferujących usługi finansowe, spółek naftowych, stacji paliw, ale też ubezpieczycieli czy właścicieli państwowych i prywatnych parkingów. Sumy te robią wrażenie, nic więc dziwnego, że przyszłość sektora motoryzacyjnego jest przedmiotem wielu badań i analiz.

dalej …