Laboratorium Pomiarowe Team Prevent

W ramach Akredytowanego Laboratorium Pomiarowego działa Pracownia Akustyki Środowiska. Pracownia ta przy użyciu specjalistycznego sprzętu pomiarowego, niezależnie od lokalizacji, wykonuje: pomiary hałasu emitowanego do środowiska ze źródeł przemysłowych (hałas emitowany przez instalacje i zakłady przemysłowe), pomiary hałasu emitowanego do środowiska ze źródeł komunikacyjnych, pomiary poziomów mocy akustycznej, wykonywanie map akustycznych miast, zakładów przemysłowych, obszarów     przemysłowych, … dalej …