Uwaga! Zmiana lokalizacji! Team Prevent – Brunch Jakościowy w Pszczynie!

18 marca 2015 r. w siedzibie Team Prevent Poland mieszczącej się w Pszczynie przy ul. Batorego 19 (woj. śląskie) odbędzie się kolejna edycja Brunchu Jakościowego. Tym razem podczas spotkania w gronie specjalistów ds. jakości poruszone zostaną dwa tematy: VDA RGA – Zapewnienie poziomów gotowości nowych części oraz Kanban na RFID.     Data: 18.03.2015 r. … dalej …

Standard nie taki straszny. Praca ze standardami też…

Standaryzacja to trudne do osiągnięcia, aczkolwiek przynoszące spore korzyści podejście do pracy w przedsiębiorstwie. Zapewnia nam stosowanie najefektywniejszych metod pracy, gwarantując stabilizację procesu oraz pewność, że operacje na danym stanowisku będą wykonywane według tych samych kroków, doprowadzając do osiągania tych samych efektów. Standaryzacja jest podstawową zasadą lean management, dzięki której łatwo i szybko można zauważyć … dalej …

Normy działają na rzecz MŚP

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią ostoję naszej gospodarki. Istotne jest, aby MŚP odnosiły korzyść z norm i przyczyniały się do procesu normalizacji. W roku 2015 CEN i CENELEC będą nadal zachęcać i wspierać uczestnictwo MŚP w europejskim systemie normalizacyjnym. W ścisłej współpracy z narodowymi organizacjami normalizacyjnymi i stowarzyszeniem Small Business Standards (SBS), będziemy przekazywali Państwu … dalej …