CEN, CENELEC oraz ETSI witają partnerów Enterprise Europe Network (EEN)

W dniu 6 lutego, Europejskie Organizacje Normalizacji, CEN, CENELEC i ETSI przeprowadziły szkolenie partnerów z Enterprise Europe Network (EEN) w Centrum Zarządzania CEN-CENELEC. CEN i CENELEC ściśle współpracuje z EEN od kilku lat, a chęć do pogłębienia kontaktów pojawiła się bezpośrednio z ramienia samych partnerów EEN. Ponad 40 partnerów uczestniczyło w warsztatach, na których pogłębiali … dalej …

StandarDays Marzec 2014

Dni otwarte europejskiej standaryzacji Dołącz do nas 25-26 marca 2014, aby dowiedzieć się o Europejskim Systemie Standaryzacyjnym, produktach CEN, CENELEC oraz korzyściach wynikających z zaangażowania w standaryzację. Zainteresowany? Przeczytaj program i zarejestruj się http://www.cencenelec.eu/News/Events/Pages/EV-2014-03.aspx   Opracował na podstawie tłumaczenia własnego: Daniel Kowalski źródło: www.cencenelec.eu

Wspólny portal CEN-CENELEC-ETSI

Aby osiągnąć lepszą przejrzystość Europejskiego Systemu Standaryzacji oraz współpracy pomiędzy Europejskimi Organizacjami Standaryzacyjnymi (ESO) w celu wzmocnienia i zaawansowanego wolontariatu i konsensusu, ES, CEN-CENELEC oraz ETSI stworzyło wspólny portal internetowy: www.european-standardization-organizations.eu/ Portal ESO jest ogólnodostępny i ma na celu przekazanie pierwszych, ogólnych informacji na temat Europejskiej Standaryzacji oraz łączyć ze stronami CEN (www.cen.eu), CENELEC (www.cenelec.eu), … dalej …

CEN-CENELEC Program Roboczy 2014

Z przyjemnością informujemy Państwa, że opublikowany został Program Roboczy CEN-CENELEC 2014. Publikacja jest przeglądem działań standaryzacyjnych, planowanych na rok 2014 w różnych obszarach i sektorach, z którymi pracuje CEN-CENELEC. Działania związane z europejską standaryzacją wspierają upowszechnianie wiedzy na temat nowych technologii, innowacji, a także mogą pomóc wypełnić lukę pomiędzy badaniami, innowacją a rynkiem. Działania standaryzacyjne … dalej …